Duchovná obnova miništrantov Nitrianskej a Žilinskej diecézy

V dňoch 14.-18. júla sa miništranti Nitrianskej a Žilinskej diecézy zúčastnili miništrantského stretnutia spojeného s duchovnou obnovou pre starších miništrantov organizovanej bohoslovcami Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. V tomto končiacom sa akademickom roku to bola už tretia duchovná obnova pre starších miništrantov, ktorú zorganizovali v spolupráci so svojimi predstavenými. Bohoslovci počas všetkých duchovných obnov prijali za svoje heslo „byť s nimi“ a snažili sa všetok svoj čas venovať miništrantom.

Program duchovnej obnovy začal púťou na zrúcaninu kláštora Katarínka. Tu miništranti absolvovali výstup na vežu kláštora, vypočuli si z úst dobrovoľníkov výklad o histórii kláštora a spolu s otcom špirituálom Slavomírom Trnkom slávili sv. omšu v samotnej zrúcanine chrámu. V nasledujúci deň sa miništranti stíšili, aby mohli modlitbou a prednáškami otca špirituála povzbudiť svojho ducha. Otec špirituál v prednáškach pozval miništrantov k osobnému vzťahu s Nebeským Otcom, k vytrvalej a úprimnej modlitbe. Počas celej noci mali miništranti možnosť byť v kaplnke sami v blízkosti Pána, povedať mu o svojich problémoch, radostiach, poprosiť o milosti pre seba i svoje rodiny. Zvlášť v tento deň však v modlitbách mysleli aj na otca biskupa Viliama ktorý si pripomínal 15 rokov od svojej biskupskej vysviacky. Veľkým povzbudením pre bohoslovcov  i špirituála bol úprimný záujem miništrantov o diskusiu na rôzne témy. Chlapci si spoločne s bohoslovcami zmerali sily v rôznych športových aktivitách. Putovali na zoborský kláštor, kde spolu s otcom biskupom Viliamom Judákom slávili svätú omšu zo po ktorej sa aj osobne stretli na krátky rozhovor.

Predstavení a bohoslovci ďakujú všetkým miništrantom za spoločne strávený čas a vzájomné obohatenie. Tešíme sa na ďalšie stretnutia v nasledujúcom akademickom roku.