Duchovná obnova pre miništrantov v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre – pozvánka