Duchovná obnova pre miništrantov

Nitra (30. apríla) Po druhý raz sa v priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre zišli starší miništranti na duchovnú obnovu. V dňoch 29. – 30. apríla 2017 do Nitry zavítalo 29 chlapcov z Nitrianskej a Žilinskej diecézy. Časť programu strávili spolu s bohoslovcami a zvyšný program si pripravil kňaz Peter Valaský, ktorý je poverený pastoráciou miništrantov v Nitrianskej diecéze.

Tentokrát bola duchovná obnova venovaná práci s Božím slovom. Miništranti sa mohli dozvedieť o tom, ako pôsobí Božie Slovo v srdci človeka. Okrem toho nechýbala i  zábava, hry a príjemné

Michal Peťovský, bohoslovec

m1m2m3