Duchovná obnova vo Farnosti Nitra – Klokočina

23. septembra 2018 | Kategória: Informačný servis diecézy

Nitra (8. októbra) Veriaci farnosti Nitra – Klokočina mali možnosť v dňoch od 6. do 8. októbra 2017 prežívať duchovnú obnovu, ktorá sa konala pri príležitosti 10. výročia posviacky ich Farského kostola svätého Gorazda.

Duchovná obnova začala v piatok popoludní pobožnosťou krížovej cesty Božieho  Milosrdenstva. Po nej sa veriacim so svojou prednáškou prihovoril páter palotín Vladimír Peklanský, ktorý prítomným priblížil podobenstvo O márnotratnom synovi z pohľadu odpúšťajúcej a milosrdnej lásky otca z tohto podobenstva. Po prednáške nasledovala modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a pokračovala tichá adorácia do večernej svätej omše. Počas tohto času veriaci za hojnej účasti pristupovali k sviatosti zmierenia. Slávnostnú svätú omšu o 18.30 celebroval takisto hosť duchovnej obnovy páter Vladimír.

Sobotný popoludňajší program duchovnej obnovy viedli sestry z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Program začal Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a po nej sestry viedli moderovanú adoráciu. Počas večernej svätej omše jedna zo sestier predstavila život a dielo svätej Faustíny Kowalskej, ktorej relikvie si mohli veriaci aj osobne uctiť.

Duchovná obnova v nedeľu pokračovala slávnostnými svätými omšami, pri ktorých farníci ďakovali Pánu Bohu za dar farského kostola, kam veriaci z farnosti a okolia môžu už 10 rokov prichádzať, aby sa stretli s Pánom, medzi sebou navzájom a aby z týchto stretnutí čerpali posilu do svojich životov. Hlavným celebrantom dvoch svätých omší bol špirituál Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Miroslav Hafera, ktorý, ako vtedajší správca farnosti, stál práve pri stavbe a posviacke chrámu. Po popoludňajšej Korunke k Božiemu milosrdenstvu nasledovalo vystúpenie ľudovej mužskej speváckej skupiny Lidovec zo Solčian s jej slovno-hudobným programom zameraným na výročie zjavení z Fatimy. Večernú svätú omšu spevom sprevádzal spevácky zbor Adoremus. Po skončení bohoslužby predstavil poeticko-dramatickú kompozíciu k šíreniu úcty a pestovaniu kultu svätého Gorazda, patróna klokočinského farského chrámu.

Pri príležitosti 10. výročia posviacky farského chrámu veriaci na Klokočine začali prežívať Farský rok Božieho Milosrdenstva, ktorý potrvá do 6. októbra 2018. Počas tohto roka sa majú veriaci možnosť každý deň o 15.00 zúčastniť vo Farskom kostole modlitby Korunky k Božiemu milosrdenstvu a zároveň sú pozvaní milosrdenstvo prejavovať aj vo svojom živote konaním skutkov telesného a duchovného milosrdenstva.

Farský kostol svätého Gorazda na Klokočine v Nitre posvätil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák 6. októbra 2007. Pred dvomi rokmi bol interiér chrámu doplnený mozaikou oltárnej steny. Jej autorom je jezuita P. Marco Rupnik. Hlavným motívom diela je tajomstvo Zoslania Ducha Svätého.

Andrej Filin / Miroslav Lyko

kl5Jpeg