Duchovná služba v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre – informácia

Oznamujeme verejnosti, že od nedele 5. decembra 2021 až do utorka 21. decembra 2021, bude v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma na Nitrianskom hrade otvorený pre individuálnu pastoráciu veriacich, v rámci ktorej bude k dispozícii kňaz vysluhovať sviatosť zmierenia a podávať Eucharistiu. Okrem toho je katedrálny chrám otvorený a prístupný verejnosti k individuálnej modlitbe denne  od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. V tomto čase môžu veriaci požiadať aj o prijatie Eucharistie.