Duchovné centrum Lukov Dvor pri Nitre ponúka svoje aktivity – aj pre kňazov

14. augusta 2020 | Kategória: Informačný servis diecézy, Nezaradená

Od 29. septembra do 26. októbra 2019 ponúkajú misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Duchovnom centre na Lukovom Dvore tkzv. „Mesiac pre kňazov: oddych – zastavenie sa – obnovenie“. Vychádzajú zo skutočnosti, že keď sa hovorí o „pastorácii povolaní“, myslí sa predovšetkým na mladých. Menej sa však robí pre „povolanie kňazov“, aby zostali šťastní vo svojej pastoračnej službe a v duchovnom živote. Tento mesiac im má pomôcť nazbierať nové sily, zhodnotiť svoj život, ponúknuť osobnú a pastoračnú formáciu, ako aj oddych duše a tela. Obsah programu tvorí pomoc pri spracovaní životných sklamaní a zranení, prednášky o kňazskej spiritualite, sexualite, jeden týždeň duchovných cvičení. Program ponúka možnosť duchovného sprevádzania, kultúrnych podnetov v Nitrianskom kraji a iné. Program vedú p. Jozef Hegglin MSC, o. Andrej Darmo (diecéza Banská Bystrica), sr. Marta Andraščíková SSS. Medzi ďalšími prednášateľmi budú aj nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, o. Max Kašparů a Kateřina Lachmanová. Viac informácií záujemcovia nájdu na www.misionari.sk . Prihlasovací formulár a podrobné informácie je možné si vyžiadať na emailovej adrese: prihlasky@misionari.sk .

V roku 1998 otvorili Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho duchovné centrum na Lukovom Dvore, ktoré požehnal blahej pamäti Ján Chryzostom kardinál Korec 2. februára 1998 v záujme toho, aby ponúkalo duchovné a formačné kurzy. Centrum tak odvtedy svojou vlastnou charizmou prispieva k životu a poslaniu Cirkvi na Slovensku. „Spiritualita srdca“ pomáha ľudom hlbšie spoznať Božské a ľudské srdce, svoje vlastné a Ježišovo srdce. Centrum sa nachádza dva kilometre od Nitry smerom na obec Jarok. V okolí kaštieľa je nádherný veľký park s chodníkmi, kaplnkou, krížovou cestou a ihriskom, čo vytvára dokonalú oázu ticha a pokoja. Centrum Lukov Dvor vedú misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho s komunitou sestier FNDSC z Kiribati a komunitou sestier Congregatio Jesu. Keďže od vzniku centra kurzy neustále pribúdali a kaštieľ so svojimi 12 dvojposteľovými izbami nedával centru šancu pre ďalší rozvoj, provinciálna rada v roku 2016 rozhodla, že na Lukovom Dvore sa postaví aj druhý dom s názvom Kána. Aj ten sa nachádza v areáli parku a jeho fungovanie je prepojené s Domom Srdca Ježišovho. Kapacita domu je 10 dvojposteľových izieb, zahŕňa bývanie pre novú komunitu Congregatio Jesu a jeho súčasťou je aj kaplnka. 23. marca 2019 dom Kána požehnal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.

Názov domu bol zvolený na základe toho, že popri existencii domu s názvom „Dom Srdca Ježišovho“ pociťovali misionári potrebu mať i niečo mariánske. Inšpirovali sa evanjeliom sv. Jána, ktoré hovorí o Panne Márie dvakrát. Raz, keď sa zmieňuje o svadbe v Káne, a druhý raz, keď Panna Mária stojí pod krížom. V oboch prípadoch Ježiš nazýva svoju matku „žena“. Tieto dve pasáže spolu teologicky súvisia. Ako misionári hovoria, mnohí ľudia ktorí na Lukov Dvor prichádzajú „nemajú vína“, čím majú na mysli silu, pokoj, zdravie, radosť… Hľadajú tak pomoc na ich kurzoch a v terapii, pretože im niečo dôležité chýba.

Aj pápež František Misionárom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho počas ich generálnej kapituly v roku 2017 povedal: „Motto, ktoré ste si zvolili aby sprevádzalo celý inštitút v príprave na túto kapitulu, je obzvlášť podstatné: „Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ (Jn 2,10). Meniaca sa situácia nášho sveta a nové výzvy ktoré prináša pre poslanie Cirkvi, si vyžadujú a dávajú priestor novým spôsobom ponúkania „dobrého vína“ – evanjelia – ako zdroja radosti a nádeje mnohým ľuďom… Majte svoj pohľad upriamený na Ježiša Krista a učte sa od neho, ako milovať so skutočne ľudským srdcom, starať sa o stratených a zranených členov jeho stáda… Ukazujte svojím životom a prácou vášnivú a nežnú lásku Boha k maličkým, diskriminovaným, zraniteľným a k tým, ktorých náš svet odmietol… Povzbudzujem vás, aby ste sa pustili do nových iniciatív vo vašom apoštoláte… Neváhajte pokračovať v rozvíjaní vášho spoločenstva s laikmi, ktorí sa podieľajú na vašom apoštoláte. Nechajte ich, aby sa zdieľali o vašich ideáloch a projektoch a o bohatej spiritualite vychádzajúcej z charizmy vášho inštitútu. Uskutočňujte ju, aby prinášala plody cez rôznorodosť práce a aktivít, ktoré svedčia o nežnej a milosrdnej láske Ježiša voči všetkým, predovšetkým voči tým, ktorí ju najviac potrebujú…“

Zázrak premeny vody na víno sa stal vďaka tvrdej práci. Služobníci museli čerpať 600 litrov vody. Aj psychologická premena a vnútorné uzdravenie si žiadajú ťažkú vnútornú prácu. Ak sa má vo vzťahoch voda premeniť na víno, často je potrebné robiť jednoduché veci pre seba, aj pre druhých. Voda ako najjednoduchšia vec vo svete, je toho metaforou. Panna Mária má dôveru, že jej syn bude konať. Jej posledné slovo v evanjeliu ukazuje všetkým, ktorí do domu budú chodiť smer: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Ikona pod názvom „Pozývaní na svadbu“ ktorá je umiestnená v kaplnke Domu Kána vyvoláva otázku, v čom, alebo či vôbec, predstavuje svadbu v Káne. Aj pri klasickom obraze ľahko uniká skutočný význam príbehu. Táto ikona odhaľuje hlboké tajomstvo z teológie štvrtého evanjelia. Sv. Ján nikdy nepoužíva slovo „zázrak“, ale „znamenie“. V jeho evanjeliu je ich sedem a každé poukazuje na nejaké tajomstvo. V tom, čo je viditeľné, sa skrýva niečo neviditeľné. Napríklad rozmnoženie chlebov (6,1-13) odkrýva, že Ježiš je „chlieb života“. Vzkriesenie Lazára zjavuje Ježiša ako „vzkriesenie a život“ (11,25). Svadba v Káne je prvé z týchto znamení. Sv. Jánovi ide o viac ako o Ježišovu moc premeniť vodu na víno alebo ako o jeho ochotu pomôcť novému manželskému páru: Ježiš ním „zjavil svoju slávu“. V knihe Zjavenia je nám odhalené, že skutočným ženíchom je sám Ježiš. Svadba v Káne je predobrazom svadobnej hostiny v Novom Jeruzaleme. Nápis „Pozývaní na svadbu“ je kľúčom k pochopeniu toho, čo chce sv. Ján v kapitole 2,1-11 vyjadriť. Ako boli Panna Mária a apoštoli pozvaní na svadbu v Káne Galilejskej, tak sme aj my teraz pozývaní na svadbu v novom Jeruzaleme. „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“ (Mt 25,6) Vychádzať Ježišovi v ústrety je celým zmyslom nášho života: „Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu,“ proklamuje kňaz pred sv. prijímaním. „Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila“ (Zjv 19,7; 21,2). Ikonu „Pozývaní na svadbu“ pre Misionárov MSC napísala sestra Marie-Paul, benediktínka z kláštora na Olivovej hore v Jeruzaleme. (Podľa p. Jozef Hegglina MSC)

Záujemcovia o duchovné formačné kurzy organizované na Lukovom Dvore pri Nitre sa môžu prihlásiť na stránke https://misionari.sk/courses