Duchovné cvičenia pre kňazov na Velehrade – ponuka

V dňoch 7. – 12. novembra  2021 sa budú na Velehrade v Pútnickom dome Stojanov konať duchovné cvičenia pre kňazov. Exercitátorom bude P. Jacques Philippe, animujú bratia a sestry z Komunity Blahoslavenstiev. Téma duchovných cvičení: „Život v Božej prítomnosti“ Ako udržovať kontakt s Božou prítomnosťou v našom živote? Kontakt s Bohom v prírode, v Slove, v Eucharistii, v našom srdci, vo vzťahu k blížnemu atď. Záujemcovia sa môžu prihlasovať prostredníctvom formulára na web stránke Pútnického domu:  poutní a exerciční dům Stojanov