Júnové duchovné podujatia na Skalke

Skalka (8. júna) Prinášame prehľad duchovných podujatí na Skalke v mesiaci jún:

3.6. – Fatimská sobota (vonku pri Fatimskej kaplnke v Skalke nad Váhom)

20:00  Sv. omša a po nej fatimská pobožnosť

9.6.  Noc kostolov – Kláštor na Veľkej Skalke  (18:00 – 22:30)

19:00  Tajomstvá stredovekej kláštornej kuchyne

20:00  Duchovné pásmo slova a piesní

21:00  Divadelné predstavenie Posledné dni Ježiša Krista

10.6. –  Večer milosrdenstva v Diecéznej svätyni

20:00  úvodná modlitba

prednáška na tému Žime Božie milosrdenstvo

príležitosť ku sv. spovedi

21:00  vystavenie Oltárnej sviatosti a piesne chvál

22:00  posvätný ruženec

23:00  celonočná adorácia

06:00  ranné chvály a záver adorácie

18.6. 7:30 svätá omša s Anselmom Grunom  OSB

Anselm Grün je nemecký katolícky kňaz, benediktínsky mních, ekonóm, filozof a teológ. Je mimoriadne úspešným autorom duchovnej literatúry a hlavným ekonómom opátstva Münsterschwarzach. Napísal okolo dvesto kníh.

19.6 – 25.6. – 10. ročník medzinárodného umeleckého sympózia ORA et  ARS

Od 22. mája 2017  je svätá omša na Skalke každý deň o 16:00.

sk