Duchovno-formačné stretnutie lektorov snúbencov Nitrianskej diecézy

16. novembra 2018 | Kategória: Informačný servis diecézy

Nitra (2. decembra) V sobotu 2. decembra 2017 sa v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre konalo duchovno – formačné stretnutie lektorov v pastorácii snúbencov z celej diecézy. Pre vyše 50 účastníkov sa program začal svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Peter Brodek, generálny vikár. V prednáške sa kňaz prihovoril Peter Čieško, zodpovedný za pastoráciu manželstiev a rodín v Nitrianskom biskupstve. Živá diskusia pokračovala aj po obede. Zazneli v nej nielen skúsenosti – u viacerých prvé – s prípravou snúbencov k sviatostnému manželstvu, ale aj podnetné otázky pre kňazov. Po modlitbe korunky Božieho milosrdenstva sa manželia rozišli s eucharistickým požehnaním.

Martin Michalíček / Miroslav Lyko

ks