Slávnosť Všetkých svätých a spomienka na zosnulých na Nitrianskom hrade – pozvánka

V utorok  1. novembra je cirkevne prikázaný sviatok Slávnosť všetkých svätých. Sväté omše v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre sa budú sláviť ako v nedeľu o 7.00 a o 9.00 hod. V tento deň sa bude o 15,00 hod sláviť sv. omša spojená s pobožnosťou aj na mestskom cintoríne v Nitre.

V stredu 2. novembra je Spomienka na všetkých  zosnulých veriacich – Dušičky. V tento deň sa budú sláviť sväté omše o 7.00 hod. v Katedrále- Bazilike sv. Emeráma,  o 7.45 hod. v biskupskej krypte a o 8.15 hod. v kanonickej krypte. V dňoch 1. – 8. novembra 2022 bude na Nitrianskom hrade otvorená kanonická krypta aj pre verejnosť k tichej modlitbe za zosnulých.

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie obvyklé podmienky.