Dušu Stvoriteľovi odovzdal Mons. Ľudovít Baláži. R.I.P.