Ekumenická bohoslužba v Nitre

Nitra (22. januára) V Rímskokatolíckom Farskom kostole svätého Gorazda na Klokočine v Nitre sa 21. januára 2019 konala ekumenická bohoslužba. Predsedal jej miestny farár Jozef Tomica. Príhovor po vypočutí Božieho slova predniesol nitriansky evanjelický farár a nový generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko. Reformovanú cirkev zastupoval farár Tamas Ficzere. 

Stalo sa už tradíciou, že v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa v meste pod Zoborom konajú dve ekumenické bohoslužby. Tá druhá vždy v miestnom evanjelickom kostole Ducha Svätého. 

Miroslav Lyko