Ekumenická bohoslužba v Nitre – pozvánka

Veriaci Rímskokatolíckej farnosti Zobor, Evanjelického cirkevného zboru v Nitre, Reformovanej farnosti, Gréckokatolíckej farnosti, a veriaci Ordinariátu OS SR a OZ SR a Ekumenickej pastoračnej služby srdečne pozývajú na modlitby za jednotu kresťanov, ktoré sa budú niesť v duchu slov proroka Izaiáša Robte dobro, domáhajte sa práva (Izaiáš 1,17). EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA sa bude konať v stredu dňa 25. januára o 18.45 v kostole sv. Urbana na Zobore.