Ekumenická bohoslužba v Nitre

29. januára 2020 | Kategória: Informačný servis diecézy

Do Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára) sa zapojili aj kresťania z Nitry. Zúčastnili sa dvoch ekumenických bohoslužieb. Prvá sa konala 21. januára 2014 v miestnom Kostole Svätého Ducha Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a druhé stretnutie kresťanov mesta pod Zoborom sa uskutočnilo 23. januára 2014 v Rímskokatolíckom farskom kostole svätého Gorazda na sídlisku Klokočina. Na tejto druhej ekumenickej bohoslužbe boli prítomní duchovní z troch cirkví: katolícky farár Miroslav Hafera, evanjelický farár Ivan Eľko a farár Reformovanej cirkvi Tamas Ficzere. Veriaci sa spolu s nimi modlili za jednotu, spoločne recitovali Nicejsko-carihradské vierovyznanie a predniesli modlitbu Otče náš.

Katolícky farár Miroslav Hafera medzi hlavné pozitíva ekumenických stretnutí zaradil spoločnú modlitbu a budovanie priateľstva: „Mnohí ľudia, ktorí sú neznalí tejto problematiky ekumenizmu alebo si myslia, že sme stále na nože, tak sú povzbudení tým, že sa priatelíme a spolu sa modlíme“. Evanjelický farár Ivan Eľko pripomenul hlavnú úlohu Pána Ježiša v ekumenickom dialógu: „Čím bližšie Kristovi, tak tým bližšie k sebe. (…) My tu nechceme budovať nejaké umelé spojenie, nejaké umelé partnerstvá a niečo neživotné, ale chceme iba zdôrazňovať ukrižovaného Krista. A čo sa potom bude diať, to bude potom zaujímavé. To už nemáme my v rukách“, povedal.