Eucharistická poklona a slávnostné spievané vešpery v katedrále sv. Emeráma na slávnosť Krista Kráľa

Slávnostný program v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma 21. novembra 2021 na nedeľu Krista Kráľa po skončení slávnostnej sv. omše pokračoval celodennou Eucharistickou poklonou. Adorácia za účasti bohoslovcov a širokej verejnosti bola zakončená modlitbou slávnostného ruženca a Eucharistickým požehnaním. Na záver nasledovali slávnostné spievané vešpery s pomocným nitrianskym biskupom Mons. Petrom Beňom, ktoré spevom viedla Schola Cantorum z Kňazského seminára sv. Gorazda.