Farský deň v sídliskovej farnosti v Nitre na Klokočine

Jedna z foriem a aktivít oživujúcich ducha farského spoločenstva, ktoré sa využívajú aj v Nitrianskej diecéze sú tkzv. farské dni. Ich cieľom je vytvoriť priestor na neformálne stretnutie veriacich aj mimo liturgické slávenia v chráme, umožniť vzájomné spoznávanie sa, zábavu, či zdieľanie radostí a starostí bežného života. Pri príležitosti 15. výročia posviacky farského Kostola sv. Gorazda v Nitre na Klokočine sa v nedeľu 9. októbra 2022 prvýkrát uskutočnil jeden z takýchto farských dní, na ktorom sa zúčastnilo tisíc malých aj veľkých, mladých aj starých, detí, rodičov i starých rodičov z tejto veľkej sídliskovej farnosti. Pestrý program začal farskou sv. omšou pre deti a ich rodičov a pokračoval aktivitami v areáli kostola, ihrísk a priľahlého parku. Pre účastníkov farského dňa bolo občerstvenie – “ferková fazuľovica”, hot-dogy, káva, čaj. Deti sa mali možnosť zabaviť pri jazde na poníkoch, vyskákať v nafukovacom hrade, vyskúšať nové detské ihrisko, zahrať si futbal s bohoslovcami z Kňazského seminára sv. Gorazda, či užiť si maľovanie na tvár a formovanie balónov. Dospelí si mohli zahrať hru „Človeče, nehnevaj sa“ v životnej veľkosti. Na to, ako sa farnosť zabáva sa prišiel osobne pozrieť aj pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo, ktorý si s veriacimi užil príjemnú a rodinnú atmosféru farského dňa, ktorý bol príležitosťou aj na vzájomné rozhovory a spoznanie nových ľudí. Veľká vďaka za to všetko patrí miestnym kňazom, dobrovoľníkom z farnosti, rehoľným sestrám – Saleziánkam, bohoslovcov Kňazského seminára sv. Gorazda, nitrianskemu Centru pre rodinu. Podarilo sa im tak položiť základy novej farskej tradície, ktorá sa objavila aj v záveroch a návrhoch diecéznej fázy synodálneho procesu. Dobrý príklad aj pre ďalšie farnosti.