Festival Bratislavské Hanusove dni – pozvánka

Organizátori srdečne pozývajú záujemcov na mestský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. – 19. júna 2023 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Na účastníkov v rámci pripraveného programu čakajú okrem iného svetoví rečníci ako Scott a Kimberly Hahnoví, filozof Ryszard Legutko, páter Thomas White OP, vladyka Milan Lach, Mons. Jan Graubner a mnohí ďalší. Viac info na bhd.sk