Formačné stretnutie lektorov

26. mája 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

Nitra (6. októbra) V priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa 6. októbra 2018 uskutočnilo formačné stretnutie lektorov z farností Nitrianskej diecézy. Prítomných bolo 75 lektorov. Program sa začal svätou omšou v Katedrále-Bazilike svätého Emeráma, ktorú celebroval Mons. Peter Brodek, generálny vikár. Po jej skončení v aule Kňazského seminára odznela prvá prednáška na tému “Božie slovo v každodennom živote“, v ktorej špirituál seminára Slavomír Trnka uviedol prítomných do lectio divina. Program pokračoval prednáškou „Rétorické podnety“ od Jozefa Šimonoviča, herca a recitátora, ktorý sa s lektormi podelil o svoje teoretické a praktické skúsenosti ohľadom prednesu textu. Napokon celé stretnutie bolo ukončené modlitbou posvätného ruženca a požehnaním.

Miroslav Lyko

ilustračné foto