Foto z pohrebu Mons. Jozefa Zlatňanského

foto: Peter Zimen, Tkkbs