GORAZDOV MOČENOK 2020 – INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV A SÚŤAŽIACICH

Napriek súčasnej situácii s COVID-19, sa v dňoch 26. júla – 2. augusta 2020 uskutoční XXVIII. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdovho Močenku 2020.
Organizátori pristúpili k rozhodnutiu na základe informácií z krízového štábu Úradu vlády a MZ SR, ktorí vydali stanovisko o možnostiach a podmienkach zorganizovania hromadných podujatí s účasťou verejnosti za podmienok stanovených epidemiológmi a s rešpektovaním odporúčaných preventívnych opatrení.
Súbory, ktoré majú záujem prezentovať sa na festivale, môžu tak urobiť vyplnením a zaslaním registračného formulára zverejneného na https://www.krediv.sk/registracia-divadelnych-suborov-gm2020/ do 30. júna 2020.
Prihlasovanie sa do tvorivých dielní a ostatných účastníkov festivalu je možné taktiež prostredníctvom vyplnenia a zaslania registračného formulára zverejneného na https://www.krediv.sk/registracia-do-tvorivych-dielni-a-ostatnych-ucastnikov-gm-2020/ najneskôr do 5. júla 2020.
Bližšie informácie budú postupne dopĺňané na stránke www.krediv.sk, ako aj na fanpage  facebook.com/GorazdovMocenok .