Hasiči zo Slepčian oslávili sviatok svojho patróna sv. Floriána

Dobrovoľní hasiči v Slepčanoch nadviazali na miestnu tradíciu, ktorá trvá už takmer jedno storočie. Dobrovoľná služba pre dobro a bezpečnosť v našich mestách i obciach má dlhé korene. Aj preto sa pri príležitosti sviatku sv. Floriána, ktorý je v našich krajoch uctievaný ako ochranca pred živelnými pohromami a najmä pred požiarmi, miestni hasiči v Slepčanoch rozhodli nedeľnú svätú obetovať za pomoc a Božiu ochranu v ich dobrovoľnej hasičskej službe. Sv. omšu vo farskom chráme s aktívnou účasťou miestnych hasičov v celebroval miestny farár Ľubor Gál, ktorý hasičom zároveň poďakoval za ich službu v záujme  ochrany života a majetku ľudí pred ohňom, ktorý vie byť dobrým sluhom, ale aj zlým pánom. Dobrovoľní hasiči v našich farnostiach neraz pomáhajú pri organizácii rozličných cirkevných slávností. Je tomu tak aj v tejto farnosti, kde sa podieľajú na organizácii púte k Panne Márii Kráľovnej na Studničke v Novej Vsi nad Žitavou.