Hlavným celebrantom slávnosti sv. Cyrila a Metoda v Nitre bude Mons. Larry James Kulick z USA

Hlavným celebrantom  liturgickej slávnosti, ktorá sa bude konať v rámci programu Cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023 a Cyrilo-metodskej národnej púte 5. júla 2023 v Nitre na Svätoplukovom námestí bude Mons. Larry James Kulick, biskup Greensburgskej diecézy v americkom štáte Pensylvánia.

Mons. Kulick bol za kňaza vysvätený v roku 1992 a za biskupa vymenovaný 18. decembra 2020. Biskupskú vysviacku prijal 11. februára 2021 na sviatok Panny Márie Lurdskej. Má slovenský pôvod, čo verejne prejavil aj svojim biskupským erbom. Je prvý rodák tamojšej diecézy, ktorý sa stal miestnym biskupom. Počas jeho prvej biskupskej sv. omše v Greensburgu zazneli aj slovenské piesne. Jeho starí rodičia boli Slováci pochádzajúci z Novej a Starej Bystrice na Kysuciach. Slovensko je prítomné aj v jeho biskupskom erbe, keďže obsahuje biely dvojkríž na troch modrých kopcoch na červenom pozadí. Jeho biskupské heslo je Christus est Veritas. Mons. Kulick je aktívny v mnohých slovenských kultúrnych organizáciách v USA. Je členom Prvej katolíckej slovenskej jednoty (First Catholic Slovak Union). Vo svojej farnosti George Onda District na Vianoce vždy organizoval tradičnú slovenskú večeru, nazvanú po našom Štedrý večer, ktorá ľuďom prinášala slovenskú kultúru najmä prostredníctvom typických jedál. Mons. Kulick rád približoval svojim veriacim slovenské zvyky. Stretnutie sa vždy začínalo sv. omšou, na ktorej ľudia spievali a modlili sa aj po slovensky. Greensburgská diecéza, zriadená v roku 1951, má niečo vyše 140-tisíc katolíkov, pričom celková populácia na jej území predstavuje zhruba 650 000 ľudí.