Hlinený dukát pre ľudí bez domova v Nitre aj v Trenčíne

Hlinený dukát pre ľudí bez domova v Nitre aj v Trenčíne
Projekt Hlinený dukát je zameraný na pomoc ľuďom bez domova a v sociálnej núdzi v rámci nitrianskej diecézy v Nitre a v Trenčíne. Jeho hlavným zámerom je nasmerovanie ku konkrétnej pomoci. Ľuďom žobrajúcim na ulici peniaze neriešia ich sociálnu situáciu, naopak, môžu živiť ich závislosti. Projekt Hlinený dukát je určený ako pre darcu, tak pre obdarovaného. Darca často rieši dilemu, či darované peniaze nebudú použité na kúpu alkoholu, avšak pri darovaní symbolického platidla hlinený dukát nemusí. Obdarovanému dáva možnosť získať potravinový balík, nocľah, hygienu alebo teplú stravu. Získava však nielen konkrétnu pomoc, ale zároveň možnosť kontaktu so sociálnym pracovníkom, spolu s ktorým môže pracovať na riešení svojej sociálnej situácie. Cena dukátu je 1 € a môžete si ho zaobstarať na vybraných miestach:
V Nitre:
Dom charity sv. Rafaela – Štúrova 57, Nitra
Chránená dielňa sv. Jozefa – chodba na prízemí, Samova 4, Nitra
Klientské centrum mestského úradu – Štefánikova 60, Nitra
Turistické informačné centrum Nitra – Štefánikova 1, Nitra
Kníhkupectvo LÚČ – Farská 20, Nitra
Kníhkupectvo Verbum – Kalvária 3, Nitra
V Trenčíne:
V automatoch na Sládkovičovej ulici pod Mestským úradom TN
na Nám. sv. Anny
na Ulici 1. mája
Prostredníctvom pokladničiek:
v Centre pre rodinu TN
v Reštaurácii u Janky na Palackého ulici
vo Farskom kostole na Mariánskom námestí
Dukáty môžu ľudia v núdzi vymeniť v Nitre za nocľah a s tým spojené služby, alebo balík potravín v Dome charity sv. Rafaela, Štúrova 57, Nitra, nocľah a s tým spojené služby v Útulku pre bezdomovcov, Štúrova 55, Nitra, balík potravín na výdajnom mieste na Mestskej tržnici, čerstvé pečivo v predajniach pečiva Labužník, v Polygone a zboku Mestskej tržnice v Nitre. V Trenčíne za nocľah v teplej posteli v mestskej nocľahárni, opranie šatstva, potravinový balíček, jedlo v Reštaurácii u Janky na Palackého ulici, jedlo v Kebabizni na Sládkovičovej ulici, jedlo v stánku Fast Food Expres v blízkosti stanice, jedlo v pekárstve TimiPek na Braneckého ulici.
Toto symbolické platidlo vyrábajú klienti Sociálnych služieb Trenčín a dobrovoľníci v Nitre. Hlinený dukát je pomoc, ktorá nemôže byť zneužitá. Hlinený dukát je verejnou zbierkou č. SK49 0200 0000 0045 4901 4758000-2022-012466 registrovanou Ministerstvom vnútra SR. Predbežná a záverečná správa z verejnej zbierky.