Hlineným dukátom pomáha Diecézna charita už aj v Nitre a Trenčíne – ponuka

Projekt Hlinený dukát je zameraný na pomoc ľuďom bez domova a v sociálnej núdzi, ktorý funguje vo viacerých slovenských mestách. Pre tento spôsob pomoci núdznym sa rozhodla aj Nitrianska diecézna charita. Každý, kto chce podporiť človeka na ulici, mu namiesto finančnej hotovosti daruje dukát a ten zaň môže dostať teplé jedlo, balíček potravín, možnosť hygieny či nocľahu, aby darované  peniaze paradoxne nezhoršovali  ich sociálnu situáciu, keďže väčšinou si zaň kupujú alkohol alebo drogy. Hlinený dukát nepomáha ľuďom v núdzi zahnať len hlad či pokojne sa vyspať. Môže ich nasmerovať na charitu, kde ľudia v núdzi získajú kontakt na sociálneho pracovníka, ktorý im vie pomôcť riešiť ich sociálnu situáciu. Aktuálne nachádzajú ľudia bez domova v Nitre útočisko aj v Dome sv. Rafaela, ktorý funguje najmä ako nízkoprahová nocľaháreň. Hlinený dukát v Nitre možno zadovážiť v sídle Diecéznej charity Nitra na Samovej ulici, v Dome sv. Rafeaela, k dispozícii je i na mestskom úrade a v Turistickom informačnom centre. Časom by mali pribudnúť v meste aj automaty. Jeho cena je 1 euro, vyobrazený je na ňom svätý Martin – patrón chudobných.

Projekt Hlinený dukát zaviedlo v spolupráci s nitrianskou charitou aj Mesto Trenčín. Za hlinený dukát sa môžu ľudia bez domova najesť v niekoľkých komerčných prevádzkach, alebo zaň získať potravinový balíček, možnosť oprať si šatstvo alebo sa vyspať.  Mestá Trenčín a Nitra sa tak pridávajú k Trnave, Nitre, Žiline, Hlohovcu, Piešťanom a k Novému Mestu nad Váhom, kde už niekoľko rokov núdznym pomáhajú aj takouto formou.  Viac informácii o projekte Hlinený dukát v Trenčíne a Nitre je TU.