Hovorili o slovenských biskupoch 20. storočia

Nitra (20. – 21. novembra) Rada pre históriu Konferencie biskupov Slovenska a Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre zorganizovali 20. a 21. novembra 2018, v priestoroch auly Kňazského seminára, prezentáciu kníh a historickú konferenciu „Slovenskí biskupi 20. storočia“. 

V predvečer konferencie slávnostne uviedli dve publikácie: M. Lauko, R. Letz – Hlas Slovenska a M. Šidlo, J. Klinko – Trpiaci svedkovia viery.

Na konferencii prednášajúci postupne hovorili o biskupoch, ktorí pôsobili na Slovensku najmä v rokoch 1921 – 1988. Profesor Róbert Letz priblížil život spišského pomocného biskupa Štefana Barnáša, profesor a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák hovoril o niektorých svojich predchodcoch – arcibiskupoch Karolovi Kmeťkovi a Eduardovi Nécseovi a o biskupovi Jánovi Pásztorovi. Profesorka Emília Hrabovec sa v prednáške zamerala na slovenských biskupov v exile – Pavla Hnilicu, Andreja Grutku, arcibiskupa Dominika Hrušovského. Docent Gabriel Brendza zasa predostrel niekoľko dôležitých udalostí zo života banskobystrických biskupov Mariana Blahu a Andreja Škrábika; doktor Dušan Kolenčík podčiarkol míľniky v biskupskej službe trnavského apoštolského administrátora Pavla Jantauscha; doktor Ľuboslav Hromják zasa poukázal na život Božieho sluhu, spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Hosť z Českej republiky a postulátor diecéznej fázy procesu blahorečenia Božieho sluhu, českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, hovoril o vzťahu tohto arcipastiera k Slovensku a zvlášť k vtedajšiemu nitrianskemu arcibiskupovi Eduardovi Nécseymu. V auditóriu zazneli aj prednášky o gréckokatolíckych biskupoch, blahoslavených Pavlovi Gojdičovi a Vasiľovi Hopkovi.

Historickej konferencii bude venované špeciálne číslo časopisu Duchovný pastier. Tam budú publikované všetky príspevky, ktoré na nej zazneli.

Miroslav Lyko

Foto: Marek Mucha, Miroslav Lyko