Individuálna sv. spoveď a sv. prijímanie – informácia

Podľa inštrukcie súvisiacej s dočasným zrušením verejných bohoslužieb na Slovensku v súlade so zverejneným stanoviskom KBS – „tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené,“ – je možné využiť tento čas ich otvorenia napr. aj na vystavenie Sviatosti Oltárnej,  alebo ak niekto z veriacich požiada o svätú spoveď alebo o sväté prijímanie, kňazi sú vyzvaní, aby vychádzali v ústrety.

Podobne by mali  byť ústretoví voči chorým (aj tým s prípadným koronavírusom) a priniesli im posilu v podobe Božieho slova a Eucharistie.

Individuálne sväté spovede na požiadanie sú povolené aj v súčasnej situácii. To však neznamená organizovanie spoločných hromadných spovedí veriacich.

Spovedať sa má prednostne v spovedniciach vybavených mriežkou a priesvitnou zábranou. Veriaci majú brať ohľad nielen na svoje zdravie, ale aj na zdravie kňazov. Veriaci, ktorý spoveď skutočne potrebuje a dobre sa na ňu pripraví, môže o ňu individuálne požiadať svojho kňaza. Treba však pritom zachovať všetky hygienické predpisy a opatrenia prijaté proti šíreniu infekcie. Nezabudnúť na rúško.

Spoveď cez internet nie je možná ani za dnešných okolností.

Treba využiť možnosť požiadať kňaza, ktorý môže v individuálnych prípadoch prísť aj domov a osobne svätú spoveď vykonať.

Máme príležitosť lepšie si uvedomiť a pripomenúť, že treba pravidelne spytovať svedomie a ľutovať hriechy.
Veriaci z katechizmu poznajú, že existuje aj tzv. dokonalá ľútosť. Článok 1452: Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné. Využime teraz túto možnosť. Treba si pravidelne spytovať svedomie, vzbudzovať ľútosť a hriechu sa chrániť. Ak zavádzame bezpečnostné opatrenia, aby sa COVID-19 nešíril, treba sa, samozrejme, vyhýbať aj nákaze hriechu. Vyhýbať sa blízkej príležitosti, nevystavovať sa zbytočne situáciám, v ktorých človek môže do hriechu upadnúť. Naopak, viac sa modliť, viac čítať Sväté písmo a duchovnú literatúru. Jedným slovom, hriechu sa chrániť.
Tak ako ľudia dostávajú informáciu, že teraz nemajú so všetkým chodiť k lekárovi, lebo ho môžu vyradiť zo služby, mali by sme brať do úvahy aj zdravie kňazov – najmä tých, čo sú starší, alebo trpia chronickými nemocami.
Je tu čas skúšky, ktorý preverí aj to, aká je naša viera. Je tu čas byť na seba o čosi náročnejší. Sviatosti sú nesmierne vzácne: sú to pre nás viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti, ustanovené Kristom. Avšak neviditeľná Božia milosť v nás pôsobí, aj keď nám jej viditeľné znaky dočasne nie sú plne k dispozícii. Veríme tomu?
Ponúka sa aj otázka na spytovanie svedomia: nezvykol som si náhodou na svätú spoveď ako na „náplasť“, ktorou prikrývam symptómy pochádzajúce z hlbších príčin, napríklad z pýchy, egoizmu, závisti, či strachu? Neopakujem tam dookola to isté, aby som odišiel, azda na chvíľu spokojný, ale bez toho, že by som sa naozaj obrátil, či posunul k lepšiemu? Teraz je príležitosť ísť do hĺbky. Premýšľať. Spytovať. Ľutovať. Meniť.

Ak spoveď skutočne potrebujem a skutočne som na ňu dobre pripravený, môžem o ňu individuálne požiadať. Berme však tento čas aj ako príležitosť na dlhšie, poriadnejšie spytovanie svedomia. A ako náročnejšiu prípravu na dobrú svätú spoveď.