Najnovšie komentáre

  Cirkevné školy

  Diecézny školský úrad:

  Riaditeľ: PaedDr. Peter BURANSKÝ

  Námestie Jána Pavla II. č. 7
  Poštový priečinok 46 A
  950 50  NITRA
  Tel.: 037-741 28 01; fax: 037-772 17 49

  Cirkevné školy v Nitrianskej diecéze

  1. Základná škola sv. Dominika Sávia

  Kopanická 286
  951 93 Machulince
  Školský klub detí
  Riaditeľ: Mgr. Mária Ondrejmišková
  tel./fax 037/630 1322
  email: riaditelka@zsmachulince.edu.sk
  www.zsmachulince.edupage.org

  2. Spojená katolícka škola

  Stredná odborná škola sv. Rafaela
  Základná škola sv. Michala
  Cirkevná materská škola sv. Gabriela
  Školská 9
  914 41 Nemšová
  Školský klub detí
  Centrum voľného času
  Riaditeľ: Ing. Miloš Čižmárik
  tel. 032/659 83 31, 032/659 86 16
  email: zs.sv.michala@gmail.com; sos.sv.rafaela@gmail.com
  www.sksnemsova.sk

  3. Základná škola sv. Marka

  Petzwalova 1
  949 01 Nitra
  Školský klub detí
  Školská jedáleň
  Riaditeľ: Ing. Anton Rajec – poverený vedením školy
  tel./fax: 037/773 19 44
  email: zssvmarka@gmail.com
  www.zssvmarka.edupage.org

  4. Spojená katolícka škola

  Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
  Farská 19
  949 01 Nitra

  Základná škola sv. Svorada a Benedikta
  Farská 43
  949 01 Nitra
  Školská jedáleň: 037/772 16 98
  Školský klub detí
  Školský internát: 037/772 17 10
  Riaditeľ: Mgr. Ing. Karol Žák, CSc.
  tel. 037/652 66 21; 0904 700 601; 037/772 17 10; 037/772 16 98
  fax: 037/652 47 87
  email: gcm@gcm.sk
  www.gcm.sk; www.zsfarskanr.sk

  5. Katolícka spojená škola

  Cirkevná základná škola Antona Bernoláka
  Cirkevná materská škola sv. Filipa Neri
  Andovská 4
  940 52 Nové Zámky
  Školská jedáleň
  Školský klub detí
  Riaditeľ: Mgr. Katarína Hozlárová
  tel. 035/642 85 00
  fax: 035/642 85 00
  email: cirkevnaskola@gmail.com
  www.cirkevnaskola.szm.sk; www.czsnovezamky.sk

  6. Cirkevná materská škola sv. Imricha

  s výchovným jazykom maďarským
  Szent Imre Egyházi Óvoda
  Družstevný rad 22
  943 01 Štúrovo
  Riaditeľ: Bc. Katarína Víziová
  tel. 036/751 14 33; email: katarina.viziova@bist.sk

  7. Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej

  Nám. hrdinov 6
  942 01 Šurany
  Školský klub detí
  Riaditeľ: PaedDr. Monika Svitačová
  tel. 035/650 81 20; 035/650 09 50
  email: cirkevna.zs@stonline.sk
  www.czssurany.sk

  8. Základná škola sv. Don Bosca

  Ľ. Fullu 2805/6
  955 03 Topoľčany
  Školská jedáleň
  Školský klub detí
  Centrum voľného času
  Riaditeľ: PaedDr. Peter Jamrich
  tel./fax: 038/532 71 80
  mail: zesvdon@stonline.sk; sekretariat@zsdonbosca.sk
  www.zsdonbosca.sk

  9. Základná škola sv. Ladislava

  Lipová 3868
  955 01 Topoľčany
  Školská jedáleň
  Školský klub detí
  Centrum voľného času
  Riaditeľ: Mgr. Emília Andelová – poverená vedením školy
  tel. 038/532 88 00; 038/532 88 98
  fax: 038/532 88 96
  email: zysvklad@stonline.sk
  www.zssvladto.edu.sk

  10. Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša

  Stummerova 20
  955 01 Topoľčany
  Riaditeľ: Mgr. Martin Pavlovič
  tel. 038/532 66 52
  email: czusto@gmail.com
  www.czus-lukasa.sk

  11. Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša

  Kalinčiakova 48
  955 01 Topoľčany
  Školský internát
  Riaditeľ: Mgr. art. Dominika Balková – poverená vedením školy
  tel. 038/532 66 53
  email: czus.sv.lukasa@stonline.sk
  www.csuv-lukasa.sk

  12. Gymnázium sv. Vincenta de Paul

  17. novembra 1056
  955 01 Topoľčany
  Riaditeľ: Mgr. Mária Kováčiková
  tel./fax: 038/532 58 92
  mail: gyminfo@stonline.sk; gymsvvincenta@stonline.sk
  www.gymdepaulto.edu.sk; www.gymto.edupage.sk

  13. Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul

  17. novembra 1056
  955 01 Topoľčany
  Školská jedáleň
  Riaditeľ: Mgr. Mária Kováčiková
  tel. 038/532 32 50
  fax: 038/532 58 92
  email: szsinfo@stonline.sk
  www.szsdepaulto.edu.sk; www.szsto.edupage.sk

  14. Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta

  Ul.1.mája 7
  911 35 Trenčín
  Školský klub detí
  Centrum voľného času
  Riaditeľ: Ing. Hana Hulínová
  tel. 032/652 94 06; 032/652 58 66
  email: zunladni@zsasbtn.sk
  www.zsasbtn.sk

  15. Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta

  Ul.1.mája 7
  911 35 Trenčín
  Riaditeľ: Ing. Hana Hulínová
  tel.032/652 94 05; 032/652 58 66
  email: zunladni@zsasbtn.sk
  www.pasatn.sk

  16. Materská škola sv. Štefana

  s výchovným jazykom maďarským
  Nám. sv. Štefana 5
  941 10 Tvrdošovce
  Riaditeľ: Mgr. Michaela Benczeová
  tel. 035/649 21 76; 0907 771 784 (ekonómka, DHN – Leszkó)
  email: ms.sv.stefana@gmail.com; michaela.benczeova@gmail.com; leszko68@gmail.com (ekonómka, DHN – Leszkó)

  17. Základná škola sv. Vojtecha

  Levická 903, P.O. Box 43
  952 01 Vráble
  Školský klub detí
  Riaditeľ: Ing. Andrea Pavlechová
  tel./fax: 037/783 37 46
  tel. 037/783 34 95 – ekonóm
  email: riaditel@zsvojvrable.edu.sk; skola@zsvojvrable.edu.sk
  www.zsvojvrable.edu.sk

  18. Základná škola sv. Don Bosca

  1. mája 24
  953 01 Zlaté Moravce
  Školská jedáleň
  Školský klub detí
  Riaditeľ: Ing. Marta Lazúrová
  tel./fax: 037/642 28 35
  tel. 037/632 28 36 – jedáleň (Bieliková)
  email: zsdonboscozm@gmail.com
  www.zsbosco.edupage.sk

  FARSKÉ ŠKOLY

  Farnosť Nitra – Chrenová:

  19. Základná škola s materskou školou sv. Gorazda
  Dlhá 78
  949 01 Nitra
  Školská jedáleň
  Školský klub detí
  Riaditeľ: Mgr. Marek Malík
  tel. 037/653 43 48; 037/657 80 41; 037/653 68 77 – MŠ
  email: gorazd@zsdlhanr.edu.sk
  www.zsdlhanr.edu.sk

  ŠKOLY REHOĽNÝCH SPOLOČENSTIEV

  Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra

  20. Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre
  Piaristická 6
  949 01 Nitra
  Riaditeľ: Mgr. Katarína Čurillová
  tel. 037/741 71 68
  fax: 037/772 16 61
  email: skola@pgjknr.edu.sk
  www.pgjknr.edu.sk

  21. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne
  Palackého 4
  911 01 Trenčín
  Školská jedáleň
  Školský internát
  Centrum voľného času
  Riaditeľ: Mgr. Ján Vojtek, od 01. 08. 2014 Páter Stanislav Bujdák

  tel. 032/743 14 96
  fax: 032/743 14 95
  email: mail@piar.gtn.sk
  www.piar.gtn.sk

  FARSKÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

  Farnosť sv. Gorazda Nitra – Klokočina – Cirkevné centrum voľného času Rodinka

  Cirkevné centrum voľného času Rodinka

  Hviezdoslavova 7
  949 11 Nitra – Klokočina
  Riaditeľ: Mgr. Martin Čepček
  tel. 037/773 19 46
  fax: 037/773 19 46
  email: cvcvc@gorazd.eu
  www.gorazd.eu

  Farnosť Soblahov – Cirkevná materská škola sv. Mikuláša

  Cirkevná materská škola sv. Mikuláša
  Soblahov 346
  913 38 Soblahov
  Riaditeľ: Jana Jamborová
  tel. 032/658 67 57