Najnovšie komentáre

  Cirkevné školy

  Diecézny školský úrad:

  Riaditeľ: PaedDr. Peter BURANSKÝ

  Námestie Jána Pavla II. č. 7
  Poštový priečinok 46 A
  950 50  NITRA
  Tel.: 037-741 28 01; fax: 037-772 17 49

  e-mail: skolsky.urad@nrb.sk

  Cirkevné školy v Nitrianskej diecéze

  1. Základná škola sv. Dominika Sávia
  Kopanická 286 riaditeľ: Mgr. Mária Ondrejmišková
  951 93 Machulince tel./fax: 037/630 13 22
  Školský klub detí email riaditelka@zsmachulince.edu.sk
  www www.zsmachulince.edupage.org
  2. Katolícka spojená škola
  Stredná odborná škola sv. Rafaela riaditeľ: Ing. Miloš Čižmárik
  Základná škola sv. Michala tel./fax: 032/659 83 31
  Cirkevná materská škola sv. Gabriela tel. R: 032/659 86 16
  Školská 9 email sos.sv.rafaela@gmail.com
  914 41 Nemšová zs.sv.michala@gmail.com
  Školský klub detí www www.sksnemsova.sk
  Centrum voľného času
  3. Základná škola sv. Marka
  Petzwalova 1 riaditeľ: PaedDr. Alena Jančková Žáčiková
  949 01 Nitra tel./fax: 037/773 19 44
  Školský klub detí email zssvmarka@gmail.com
  Školská jedáleň www www.zssvmarka.edupage.org
  4. Spojená katolícka škola
  Gymnázium sv. Cyrila a Metoda riaditeľ: Mgr. Ing. Karol Žák, CSc.
  Farská 19 tel. 037/652 66 21
  949 01 Nitra 0904 700 601
  fax: 037/652 47 87
  Základná škola sv. Svorada a Benedikta email gcm@gcm.sk
  Farská 43 mmalikova@gcm.sk -DHN, dopravné
  949 01 Nitra www www.gcm.sk
  Školská jedáleň tel. 037/772 17 10
  Školský klub detí 037/772 16 98 – školská jedáleň
  Školský internát www www.zsfarskanr.sk
  5. Katolícka spojená škola
  Cirkevná základná škola Antona Bernoláka riaditeľ: Mgr. Katarína Hozlárová
  Cirkevná materská škola sv. Filipa Neri tel.: 035/642 85 00
  Andovská 4 fax: 035/642 85 00
  940 52 Nové Zámky email cirkevnaskola@gmail.com
  Školská jedáleň www www.cirkevnaskola.szm.sk
  Školský klub detí www.czsnovezamky.sk
  6. Cirkevná materská škola sv. Imricha
     s výchovným jazykom maďarským riaditeľ: Bc. Katarína Víziová
     Szent Imre Egyházi Óvoda tel.: 036/751 14 33
  Družstevný rad 22 email katarina.viziova@bist.sk
  943 01 Štúrovo
  7. Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej
  Nám. hrdinov 6 riaditeľ: PaedDr. Monika Svitačová
  942 01 Šurany tel. R: 035/650 81 20
  Školský klub detí tel.: 035/650 09 50
  email cirkevna.zs@stonline.sk
  www www.czssurany.sk
  8. Základná škola sv. Don Bosca
  Ľ. Fullu 2805/6 riaditeľ: PaedDr. Peter Jamrich
  955 03 Topoľčany tel./fax: 038/532 71 80
  Školská jedáleň zesvdon@stonline.sk
  Školský klub detí sekretariat@zsdonbosca.sk
  Centrum voľného času www www.zsdonbosca.sk
  9. Základná škola sv. Ladislava
  Lipová 3868 riaditeľ: Mgr. art. Dominika Balková
  955 01 Topoľčany tel.: 038/532 88 00
  Školská jedáleň 038/532 88 98
  Školský klub detí fax: 038/532 88 96
  Centrum voľného času email zysvklad@stonline.sk
  www www.zssvladto.edu.sk
  10. Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša
  Stummerova 20 riaditeľ: Mgr. Martin Pavlovič
  955 01 Topoľčany tel.: 038/532 66 52
  email czusto@gmail.com
  www www.czus-lukasa.sk
  11. Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša
  Kalinčiakova 48 riaditeľ: Mgr. art. Dominika Balková
  955 01 Topoľčany tel.: 038/532 66 53
  email czus.sv.lukasa@stonline.sk
  www www.csuv-lukasa.sk
  12. Gymnázium sv. Vincenta de Paul
  17. novembra 1056 riaditeľ: Mgr. Mária Kováčiková
  955 01 Topoľčany tel./fax: 038/532 58 92
  email gyminfo@stonline.sk
  gymsvvincenta@stonline.sk
  dusan.pista@gmail.com (ekonóm KP, EDUzber)
  www www.gymdepaulto.edu.sk
  www.gymto.edupage.sk
  13. Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
  17. novembra 1056 riaditeľ: Mgr. Mária Kováčiková
  955 01 Topoľčany tel.: 038/532 32 50
  Školská jedáleň fax: 038/532 58 92
  email szsinfo@stonline.sk
  www www.szsdepaulto.edu.sk
  www.szsto.edupage.sk
  14. Základná škola sv.Andreja-Svorada a Benedikta
     Ul.1.mája 7 riaditeľ: Ing. Hana Hulínová
     911 35 Trenčín tel.: 032/652 94 06
  tel. R: 032/652 58 66
     Školský klub detí email zunladni@zsasbtn.sk
     Centrum voľného času www www.zsasbtn.sk
  15. Pedagogická a sociálna akadémia sv.Andreja-Svorada a Benedikta
     Ul.1.mája 7 riaditeľ: Ing. Hana Hulínová
     911 35 Trenčín tel.: 032/652 94 05
  tel. R: 032/652 58 66
  email zunladni@zsasbtn.sk
  www www.pasatn.sk
  16. Materská škola sv. Štefana
     s výchovným jazykom maďarským riaditeľ: Mgr. Michaela Spevák   Bencze
  Nám. sv. Štefana 5 tel.: 035/649 21 76
  941 10 Tvrdošovce tel. R: 0907 771 784 (ekonómka, DHN – Leszkó)
  email ms.sv.stefana@gmail.com
  michaela.benczeova@gmail.com
  leszko68@gmail.com (ekonómka, DHN – Leszkó)
  17. Základná škola sv. Vojtecha
  Levická 903, P.O. Box 43 riaditeľ: Ing. Andrea Pavlechová
  952 01 Vráble tel./fax: 037/783 37 46
  Školský klub detí tel.: 037/783 34 95 – ekonóm
  email riaditel@zsvojvrable.edu.sk
  skola@zsvojvrable.edu.sk
  www www.zsvojvrable.edu.sk
  18. Základná škola sv. Don Bosca
  1. mája 24 riaditeľ: Ing. Marta Lazúrová
  953 01 Zlaté Moravce tel./fax: 037/642 28 35
  Školská jedáleň tel.: 037/632 28 36 – jedáleň (Bieliková)
  Školský klub detí email zsdonboscozm@gmail.com
  zsdonboscaeko@gmail.com
  www www.zsbosco.edupage.sk
  Farnosť Nitra – Chrenová: Základná škola s materskou školou sv. Gorazda
  Dlhá 78 riaditeľ: Mgr. Ing. Marek Malík
  949 01 Nitra tel.: 037/653 43 48
  Školská jedáleň tel. R: 037/657 80 41
  Školský klub detí tel.: 037/653 68 77 – MŠ
  email gorazd@zsdlhanr.edu.sk
  www www.zsdlhanr.edu.sk

  Školy rehoľných spoločenstiev

  Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra
  Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre
  Piaristická 6 riaditeľ: Mgr. Katarína Čurillová
  949 01 Nitra tel.: 037/741 71 68
  Školská jedáleň fax: 037/772 16 61
  email skola@pgjknr.edu.sk
  www www.pgjknr.edu.sk
  Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne
  P.O. Box 86 riaditeľ: Páter Stanislav Bujdák
  Palackého 4 tel.: 032/743 14 96, 032/743 22 51 – zástup. Riaditeľa
  912 50 Trenčín fax: 032/743 14 95
  Školská jedáleň, Školský internát email mail@piar.gtn.sk
  Centrum voľného času www www.piar.gtn.sk
  Centrum voľného času