Diecézna charita

Riaditeľ

Ing. Mgr. Juraj Barát

Zástupca

Mgr. Mária Šoóšová

Ekonóm

Ing. Petra Balážová Galusová

Účtovníci

Iveta Paúková

Marta Kuťková

Anna Štefanková

Kontakt

Samova 4, 949 01 Nitra

Tel: +421-37-772-17-92    0903 447 577

e-mail: juro.barat@gmail.com
e-mail: sekretariat@charitanitra.sk

web: www.charitanitra.sk

 

Zariadenia:

Centrum pre deti a rodiny – Detský charitný dom sv. Lujzy

Samova 4, 949 01 Nitra

Tel: 037 – 772  02 14,  0915 749 891

E-mail: dchd.lujza@gmail.com

 

Dom charity sv. Rafaela – Nocľaháreň a Nízkoprahové denné centrum

Vedúca: Mgr. Klára Labošová

Štúrova 57, 949 01 Nitra

Tel: 037-652-30-28  0907 451 771    nočná služba: 0918 174 944

E-mail: rafael.charita@gmail.com

 

Charitatívno-sociálne centrum (opatrovateľská služba, požičovňa zdravotných pomôcok)

Samova 4, 949 01 Nitra

Vedúca: Gabriela Trubíniová

Tel: 0907 734 048

E-mail: gabriela.trubiniova@gmail.com

 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Samova 4, 949 01 Nitra

Vedúca: Mgr. Dušana Kráľová

Tel: 0907 734 028

E-mail: ados.charita@gmail.com

 

Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky

Chrenovská 22 B, 949 01 Nitra

Koordinátor: MUDr. Leona Šóthová

Tel: 037 – 653 10 43,  037 – 653 10 41

Mobilný hospic: 0902 419 151

Email: koordinator@hospicnitra.sk

Web: www.hospicnitra.sk

 

Chránená dielňa sv. Jozefa – kníhviazačstvo

Samova 4, 949 01 Nitra

Tel: 037-772-17-92   0903 222 093