Katechetický úrad

Diecézny katechetický úrad

Riaditeľ:

Ondrej Kellner

Zástupcovia:
Mgr. Igor Písečný
PaedDr. Zsolt Farkaš

Tajomníčka:
Mgr. Daniela Balážová

Metodička:
Mgr. Daniela Hodásová

Adresa:

Diecézny katechetický úrad

Pribinova 7

949 01 Nitra

Tel.: 0903-26 27 97; 0911-91 23 96

e-mail: katecheticky.urad@nrb.sk
Web: www.dkunitra.sk

Agendu vybavuje: Mgr. Daniela Balážová a Mgr. Daniela Hodásová