Kňazský seminár sv. Gorazda

Rektor:

Mons. ThLic. Marián Dragúň

 

Vicerektor – ekonóm: 

Mgr. Miroslav Šidlo, MBA

 

Vicerektor – prefekt:

ThLic. Ján Viglaš

 

Prefekt:

PSLic. Roman Titze

 

Špirituáli:

Mgr. Ľubomír Grega

Mgr. Miroslav Hafera

Mgr. Slavomír Trnka

 

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre je interdiecézny seminár. Pripravujú sa v ňom na budúce kňazské povolanie bohoslovci z Nitrianskej, Žilinskej a Banskobystrickej diecézy.

Kňazský seminár v Nitre začal písať svoju novodobú históriu v r. 1990, keď jeho činnosť obnovil vtedajší nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec.

Viac informácií na http://www.ksnr.sk/