Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre je interdiecézny seminár. Pripravujú sa v ňom na budúce kňazské povolanie bohoslovci z Nitrianskej a Žilinskej diecézy.

Kňazský seminár v Nitre začal písať svoju novodobú históriu v r. 1990, keď jeho činnosť obnovil vtedajší nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec.

Viac informácií na http://www.ksnr.sk/