Nitrianska kapitula

Nitrianska sídelná kapitula

Praepositus Maior: Mons. ThDr. Štefan VALLO, PhD.
Lector: Mons. ThDr. Ladislav BELÁS
Cantor: Mons. Peter BRODEK
Praepositus maior emeritus: Mons. Eduard MOKRÁŠ
Custos: Mons. ThDr. Štefan VALLO, PhD.
Magister Iunior (Canonicus Theologus): Mons. Dominik BRŇÁK
Archidiaconus Cathedralis: Mons. ThDr. Pavol BRZÝ
Archidiaconus Gradnensis:
Archidiaconus Neocastrensis: Mons. Ján PRISTAČ
Archidiaconus Trenchiniensis: ICLic. František ŠÚTOR
Canonicus Paenitentiarius: Jozef DVORSKÝ, SDB
Magister senior: Mons. Zoltán ĎURČO
Magister iunior II: Martin ŠTOFKO

 

Honorárni kanonici pri katedrálnej kapitule: 

Ladislav HERMAN (kňaz diecézy Žilina)
Milan KAVOR
Milan KRKOŠKA
Jarolím KROČKA
Marek HRIADEĽ
Zoltán PINTÉR
Anton NOGA (kňaz diecézy Žilina)
Paul STRASSL (kňaz diecézy Salzburg, Rakúsko)
Jozef SUDORA (kňaz diecézy Žilina)
Cyril ŠUJAK (kňaz diecézy Žilina)
Jozef SLIEPKA
Titulárne opátstva:
  1. Opátstvo Blahoslavenej Panny Márie na Klíži –
  2. Opátstvo sv. Hypolita na Zobore – Mons. ThDr. Ladislav BELÁS
  3. Opátstvo sv. Beňadika na Skalke – Mons. ThLic. Jozef KRÁĽ, apoštolský protonotár
  4. Opátstvo sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku
  5. Opátstvo sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach
  6. Prepozitúra Panny Márie v Bíni