Nitrianska kapitula

Nitrianska sídelná kapitula

Praepositus Maior: Mons. ThDr. Štefan VALLO, PhD.
Lector: Mons. ThDr. Ladislav BELÁS
Cantor: Mons. Peter BRODEK
Custos: Mons. ThDr. Štefan VALLO, PhD.
Magister Iunior (Canonicus Theologus): Mons. Dominik BRŇÁK
Archidiaconus Cathedralis: Mons. ThDr. Pavol BRZÝ
Archidiaconus Gradnensis: Martin ŠTOFKO
Archidiaconus Neocastrensis: Mons. Ján PRISTAČ
Archidiaconus Trenchiniensis: ICLic. František ŠÚTOR
Canonicus Paenitentiarius: Jozef DVORSKÝ, SDB
Magister senior: Mons. Zoltán ĎURČO
Magister iunior II: Mons. Marián ŠURÁB

 

Honorárni kanonici pri katedrálnej kapitule:

Mons. Ľudovít BALÁŽI

Ladislav HERMAN (kňaz diecézy Žilina)

Mons. Marián JAVOR

Milan KAVOR

Milan KRKOŠKA

Jarolím KROČKA

Marek HRIADEĽ

Zoltán PINTÉR

Anton NOGA (kňaz diecézy Žilina)

Paul STRASSL (kňaz diecézy Salzburg, Rakúsko)

Jozef SLIEPKA (kňaz diecézy Žilina)

Ondrej VALACH

Titulárne opátstva:

  1. Opátstvo Blahoslavenej Panny Márie na Klíži – Vladimír PAULÍNI
  2. Opátstvo sv. Hypolita na Zobore – Mons. ThDr. Ladislav BELÁS
  3. Opátstvo sv. Beňadika na Skalke – Mons. ThLic. Jozef KRÁĽ, apoštolský protonotár
  4. Opátstvo sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku
  5. Opátstvo sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach
  6. Prepozitúra Panny Márie v Bíni