Katedrálna kapitula

Praepositus Maior:
Mons. ThDr. Štefan VALLO, PhD.

Lector:
Mons. ThDr. Ladislav BELÁS

Cantor:
Mons. Peter BRODEK

Custos:
Mons. ThDr. Štefan VALLO, PhD.

Magister Iunior (Canonicus Theologus):
Mons. Dominik BRŇÁK

Archidiaconus Cathedralis:
Mons. ThDr. Pavol BRZÝ

Archidiaconus Gradnensis:
Ing. Mgr. Martin ŠTOFKO

Archidiaconus Neocastrensis:
Mons. Ján PRISTAČ

Archidiaconus Trenchiniensis:
ICLic. František ŠÚTOR

Canonicus Paenitentiarius:
Jozef DVORSKÝ, SDB

Magister senior:
Mons. Zoltán ĎURČO

Magister iunior II:
Mons. Marián ŠURÁB

 

Honorárni kanonici: 

Ladislav HERMAN (Žilinská diecéza))

Mons. Marián JAVOR

Milan KAVOR

Milan KRKOŠKA (Žilinská diecéza)

Jarolím KROČKA

Zoltán PINTÉR

Anton NOGA (Žilinská diecéza)

Jozef SLIEPKA (Žilinská diecéza)

Ondrej VALACH

 

Titulárne opátstva:

Opátstvo Blahoslavenej Panny Márie na Klíži – Vladimír PAULÍNI, titulárny opát Klížsky

Opátstvo sv. Hypolita na Zobore – Mons. ThDr. Ladislav BELÁS, titulárny opát Zoborský

Opátstvo sv. Beňadika na Skalke – Mons. ThLic. Jozef KRÁĽ, apoštolský protonotár, titulárny opát Skalský

Opátstvo sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku

Opátstvo sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach

Prepozitúra Panny Márie v Bíni