Zariadenie sociálnych služieb Promeritae Quieti sv. Svorada

Riaditeľ:

Mgr. Jana Holečková

Duchovný správca:

Mons. Karol Hanulík

 

Nitrianske biskupstvo zriadilo v r. 2013 pod Zoborom Dom dôchodcov a sociálnych služieb s názvom Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre.
Budova je postavená a skolaudovaná. Inštitúcia je zaradená do siete príslušných zariadení VÚC. Výstavba bola financovaná z Operačného programu EÚ, z príspevku nadácií Renovabis a Kirche in Not, Konferencie biskupov USA a z prostriedkov biskupstva. Preinvestovalo sa približne 2 milióny eur.

Zariadenie, ktoré biskupstvo prevádzkuje, je určené prioritne pre kňazov, pre ich rodinných príslušníkov i pre ostatných záujemcov. Nachádza sa na Dolnohorskej ulici na Šindolke v Nitre. Jeho kapacita je 36 miest, z toho 8 miest je určených pre imobilných klientov, ktorí potrebujú zvláštnu a nepretržitú odbornú starostlivosť.

Každý sebestačný klient má pre seba k dispozícii minimálne jednu izbu spolu s príslušenstvom a môže využívať spoločné priestory – kaplnku, jedáleň s kuchyňou, presklenú zimnú terasu. Klienti majú k dispozícii aj priľahlú záhradu s vinohradom.

V prípade záujmu DOHODNITE SI STRETNUTIE PROSTREDNÍCTVOM : telefónny kontakt 0901 909 144   alebo  email:     promeritae.riaditelka@gmail.com

NÁVŠTEVY v zariadení je potrebné nahlásiť na tel. č. 0910 842632 

 

Adresa:

Dolnohorská 6

949 01 Nitra – Zobor

+421 37 64 099 01  (kancelária)
+421 37 64 099 04 (zdrav. personál)
 
 
 

Cenník 2020

Výročná správa 2020

EON 2020

 

Krízový plán PQSS COVID 19

Oznámenie o zákaze návštev v DSS, ZPS a ŠZ 

Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu (Covid automat – 2. stupeň ohrozenia) sa dňom 12. 11. 2021 až do odvolania zakazujú návštevy v DSS, ZPS a ŠZ Promerite Quiti  Nitre na Šindolke.

  • Zákaz návštev je vydaný na základe doporučenia ošetrujúceho lekára zariadenia a následného rozhodnutia riaditeľky v snahe zabezpečiť maximálnu ochranu našich klientov pred a 14 dní po aplikácii tretej dávky očkovacej vakcíny proti Covid 19;
  • Pre udržanie sociálneho kontaktu s rodinou sú návštevy povolené v exteriéri zariadenia, kde je návšteva povinná dodržiavať epidemiologické  opatrenia a pokyny zamestnancov;
  • Termín návštevy je potrebné telefonicky nahlásiť na telefónnom čísle zdravotného úseku +421910 842632;
  • Návšteva klienta je povinná počas celej návštevy mať respirátor FFP2;
  • Zákaz návštev v exteriéri platí pre osoby s príznakom akútneho respiračného ochorenia a návšteva maloletých osôb sa neodporúča;
  • Žiadame návštevy o poskytovanie pravdivých informácii a o trpezlivosť, čím môžeme predísť zbytočným nedorozumeniam. Zdravie našich klientov je prvoradé;
  • Podmienky návštev budeme priebežne aktualizovať podľa epidemiologickej situácie v zariadení, okrese, ako i aj v celej SR.
  • Výnimky z týchto obmedzení môže vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak je možné zachovať platné epidemiologické predpisy udeliť riaditeľka zariadenia;
  • Návšteva v interiéri bez ohľadu na Covid automat bude umožnená k umierajúcim klientom.

Mgr. Jana Holečková, riaditeľka

V Nitre 13. 5. 2021