Zariadenie sociálnych služieb Promeritae Quieti sv. Svorada

Riaditeľ:

Mgr. Jana Holečková

Duchovný správca:

Mons. Karol Hanulík

 

Nitrianske biskupstvo zriadilo v r. 2013 pod Zoborom Dom dôchodcov a sociálnych služieb s názvom Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre.
Budova je postavená a skolaudovaná. Inštitúcia je zaradená do siete príslušných zariadení VÚC. Výstavba bola financovaná z Operačného programu EÚ, z príspevku nadácií Renovabis a Kirche in Not, Konferencie biskupov USA a z prostriedkov biskupstva. Preinvestovalo sa približne 2 milióny eur.

Zariadenie, ktoré biskupstvo prevádzkuje, je určené prioritne pre kňazov, pre ich rodinných príslušníkov i pre ostatných záujemcov. Nachádza sa na Dolnohorskej ulici na Šindolke v Nitre. Jeho kapacita je 36 miest, z toho 8 miest je určených pre imobilných klientov, ktorí potrebujú zvláštnu a nepretržitú odbornú starostlivosť.

Každý sebestačný klient má pre seba k dispozícii minimálne jednu izbu spolu s príslušenstvom a môže využívať spoločné priestory – kaplnku, jedáleň s kuchyňou, presklenú zimnú terasu. Klienti majú k dispozícii aj priľahlú záhradu s vinohradom.

V prípade záujmu DOHODNITE SI STRETNUTIE PROSTREDNÍCTVOM : telefónny kontakt 0901 909 144   alebo  email:     promeritae.riaditelka@gmail.com

Adresa:

Dolnohorská 6

949 01 Nitra – Zobor

+421 37 64 099 01  (kancelária)
+421 37 64 099 04 (zdrav. personál)
 
 
 

Cenník 2020

Výročná správa 2020

EON 2020

 

Krízový plán PQSS COVID 19

Oznámenie o povolení návštev v DSS, ZPS a ŠZ 

 

V súlade s vyhláškou č. 43 z 21.decembra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa Usmernenia Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu NSK

povoľujeme návštevy v DSS, ZPS a ŠZ od 6. 5. 2021 za nasledovných podmienok:

 • Termín návštevy je potrebné telefonicky nahlásiť počas pracovných dní na telefónnom čísle zdravotného úseku 0910842632;
 • Upozorňujeme, že vopred neohlásené návštevy nebudú vybavené;
 • Návštevy sú realizované v exteriéri zariadenia a v prípade nepriaznivého počasia návšteva klienta bude umožnená vo vyhradenej miestnosti v zariadení za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení;
 • Návšteva je povinná sa pri vstupe (pred uskutočnením návštevy) preukázať negatívnym výsledkom testu a to nie starším ako 7 dní, resp. potvrdením lekára o prekonaní ochorenia Covid–19;
 • Z dôvodu, že režim návštev v zariadeniach sociálnych služieb naďalej upravuje Vyhláška ÚVZ č.186, ktorá režim návštev v ZSS neupravuje, príbuzní, ktorí sú zaočkovaní a od očkovania uplynula požadovaná lehota sa i naďalej musia preukázať negatívnym výsledkom testu;
 • Návšteva klienta je povinná počas celej doby návštevy podrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk, vybavená respirátorom FFP2 a zápisom do knihy návštev potvrdzuje svoju bezinfekčnosť;
 • U jedného klienta sú povolené 2 osoby, maximálna dĺžka trvania návštevy v exteriéri je do 120 minút;
 • Návštevy príbuzných u klientov, kde je poskytovaná paliatívna starostlivosť, ťažko chorí alebo umierajúci, prebiehajú v zmysle vyhlášky č.43/2020 V.v. SR v interiéri, na izbách klientov a návšteva je umožnená v časovom intervale 1 hodiny, 1 osoba;
 • Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko- epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov zariadenia;
 • Zákaz návštev naďalej platí pre osoby s príznakom akútneho respiračného ochorenia a návšteva maloletých osôb sa neodporúča;
 • Žiadame návštevy o poskytovanie pravdivých informácii a o trpezlivosť, čím môžeme predísť zbytočným nedorozumeniam. Zdravie našich klientov je prvoradé.
 • Podmienky návštev budeme priebežne aktualizovať podľa epidemiologickej situácie v zariadení, okrese, ako aj v celej SR.

V Nitre 13. 5. 2021

Mgr. Jana Holečková, riaditeľka