Interiér zoborského kostola v Nitre dostáva nový šat

Vo Farskom kostole svätého Urbana v Nitre na Zobore prebieha sedem mesiacov rekonštrukcia interiéru. Boli odkryté pôvodné maľby na kupole chrámu (pravdepodobne z 19. storočia), v Božom dome pribudol nový chórový priestor, presbytérium bolo posunuté smerom k ľudu. Navyše, v tejto časti v najbližších dňoch osadia pevný oltár a ambonu, pribudne v celom priestore nová dlažba. Posvätenie obnoveného kostola spojené s konsekráciou oltára je naplánované na sviatok patróna – 25. mája 2014. Vtedy do Farského kostola zavíta nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 

Farnosť Nitra – Zobor je pomerne mladá. Vznikla pred piatimi rokmi odčlenením od farnosti Nitra Horné mesto.

Miroslav Lyko

Foto: aktuálny stav rekonštrukcie interiéru kostola v Nitre na Zobore (9. 5. 2014):

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA