Jubilejný 30. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2022 sa skončil

V dňoch 17. – 24. júla 2022 sa v Močenku uskutočnil jubilejný 30. ročník už tradičného celonárodného festivalu kresťanského divadla pod názvom Gorazdov Močenok 2022. Súčasťou festivalu okrem divadelných predstavení bolo aj viacero sprievodných podujatí a liturgických slávení. Festival sa konal na tému návratu ku koreňom pod názvom ,,Pravé korene sú tými, ktoré nás zakotvujú vo svojich počiatkoch, ale aj tými ktoré nám dovol’ujú rást‘ do výšky.“ Súťažnej časti festivalu sa zúčastnilo 7 divadelných súborov  Súčasťou programu boli aj rozborové semináre pod dohľadom odbornej poroty, večer venovaný spomienkam na korene festivalu, ale aj slávnostný galakoncert.  Nechýbali však ani každodenné sv. omše, duchovné stavovské prednášky, tvorivé dielne, pešia púť do Nitry, či tematické výstavy známok, či fotografií.  Festival Gorazdov Močenok už 30 rokov prináša silné témy, posolstvá a krásu vyjadrenú v umení, ktoré sú pre spoločnosť mimoriadne dôležitým nástrojom na kladenie si dôležitých spoločenských, medziľudských, ale aj životných otázok. Aj jubilejný 30. ročník tohto podujatia tak splnil svoju úlohu a priniesol jeho účastníkom hlboké umelecké a duchovné zážitky v záujme rozvoja kresťanského divadla a prehĺbenia úcty k osobnosti sv. Gorazda.