Kajúcna pobožnosť pred relikviou Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku – pozvánka

Duchovná správa Baziliky minor sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku pozýva veriacich i všetkých ľudí dobrej vôle k duchovnej účasti na kajúcnej pobožnosti pred relikviou Kristovej krvi, ktorá je v tejto svätyni uchovávaná. Kajúcna pobožnosť pri mocnej relikvii Kristovej krvi sa uskutoční v nedeľu 11. októbra 2020 o 15,00 v priamom prenose, ktorý bude možné sledovať na webstránke: klastorbenadik.nrb.sk
Cieľom kajúcnej pobožnosti je odprosenie Pána Boha za naše hriechy, ktorými sa vzďaľujeme od diela vykúpenia Ježiša Krista, ktorý vylial svoju krv za nás a našu spásu. Nákaza, ktorá nás v týchto dňoch zasahuje v stále väčšej miere je varovaním i výzvou k obráteniu. Chceme preto prosiť o Božie zmilovanie, ale i o navrátenie sa ku kresťanskému zmýšľaniu a životu podľa evanjelia.
Kajúcnu pobožnosť povedie rektor baziliky a súčasne generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek.