Kardinál J. Ch. Korec bude pochovaný v nitrianskej katedrále

Zosnulý kardinál Ján Chryzostom Korec bude pochovaný v Dolnej lodi Katedrály – Baziliky svätého Emeráma na Nitrianskom hrade, tak ako si to želal, potvrdil to nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Pod Katedrálou v Nitre (v biskupskej krypte) sú pochovaní aj niektorí jeho predchodcovia na starobylom biskupskom stolci, napríklad arcibiskupi Karol Kmeťko a Eduard Nécsey.