Kardinál J. Ch. Korec oslávil 90 rokov života

IMG_4270IMG_4292IMG_4317

V deň významného životného jubilea nitrianskeho emeritného biskupa kardinála Jána Chryzostoma Korca – 22. januára 2014 – sa uskutočnilo v priestoroch Biskupského úradu zasadnutie správnej rady Nadácie Konštantína Filozofa, ktorej je kardinál Korec čestným predsedom.

Po skončení zasadania zorganizovalo Nitrianske biskupstvo v priestoroch hradu na počesť jubilanta slávnostný obed. Pozvanie naň prijal aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý sa zaradil medzi mnohých gratulantov pána kardinála. Jubilanta pozdravil a zaželal mu veľa síl a zdravia do ďalšieho života. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák počas slávnostného obeda, pri príležitosti vzácneho životného jubilea otca kardinála, povedal: „Ďakujeme za jeho živé svedectvo viery a žičíme mu a vyprosujeme všetky potrebné milosti. Aj naďalej nech ho vedie Božia ruka v primeranom zdraví, spokojnosti aj v tichej radosti a vďačnosti z diela, ktoré v spolupráci s Božou pomocou učinil“.

Kardinál Ján Chryzostom Korec prítomným prezradil, s akými pocitmi prežíva tieto slávnostné chvíle: „Je to pre mňa vzácna príležitosť, keď sa môžem stretnúť s ľuďmi, ktorí sú mi blízki“, povedal jubilant.

Nitrianske biskupstvo pozýva veriacich k modlitbe za pána kardinála.

Foto: Ondrej Čukan