Kardinál Mauro Piacenza na návšteve v Kláštore v Hronskom Beňadiku

V rámci programu svojej návštevy na Slovensku v sobotu 1. októbra 2022 po skončení konferencie v Nitre navštívil J. E. Mons. Mauro kardinál Piacenza, hlavný penitenciár a bývalý prefekt kongregácie pre klérus v Ríme aj Baziliku sv. Benedikta, opáta v neďalekom Hronskom Beňadiku. V sprievode nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a rektora Baziliky Mons. Petra Brodeka si prezrel areál kláštora aj interiér baziliky a uctil si relikviu Kristovej krvi. Aj na tomto mieste sa mohol oboznámiť so starobylou históriou a dejinami Cirkvi tohto miesta a najstaršej diecézy v stredovýchodnej Európe.