Katechéti Nitrianskej diecézy o identite muža a ženy

Na školách je medzi mladými často „pretriasaná“ téma identity muža a ženy. Niekedy sa zdá byť jednoduchá, ale v horizontálnom a vertikálnom aspekte to také jednoduché nie je. O čo vlastne ide? Čo všetko ovplyvňuje túto identitu? Ako o tom rozprávať s mladými? Máme sa o čo oprieť? A práve týmto sa  v dňoch 28. a 29. septembra 2023 v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre zaoberali katechéti Nitrianskej diecézy s odborníčkami na danú problematiku pedagogičkou PaedDr. Renátou Ocilkovou, psychologičkou Doc. Evou Naništovou, CSc., dištančnou poradkyňou Ing. Mgr. Eliškou Madžovou a lekárkou Prof. MUDr. Mariannou Mrázovou, PhD. V dvoch termínoch sa uskutočnili odborné semináre, na ktorých preberali z rôznych uhlov pohľadu tému identity muža a ženy, a to z hľadiska psychosociálneho vývinu detí a mládeže, ako aj vplyvu biologických a psychosociálnych aspektov homosexuality. Načreli aj do témy o sexuálnej výchove na školách, či ide o právo alebo experiment. A v neposlednom rade to najdôležitejšie – ako tieto témy komunikovať s deťmi a mladými. Vďaka týmto odborníčkam a ich pripraveným materiálom sa tak katechéti Nitrianskej diecézy posilnili v odhodlaní nebáť sa vstúpiť do tejto náročnej komunikácie pri svojom pôsobení na školách.