Katedrálny organový festival 2022 v Nitre – pozvánka

V dňoch 4. – 25. septembra 2022 sa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade bude konať VI. ročník Katedrálneho organového festivalu. Festival s medzinárodnou účasťou sa uskutoční vďaka podpore a spolupráci Nitrianskeho biskupstva, Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, neziskovej organizácii Castellum, UNIQA Group Service Center Slovakia s r. o., Nitrianskeho samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia.

Každú septembrovú nedeľu vás pozývame na koncert o 19:00 hod.
Nedeľa 04. septembra / 19.00
Pier Damiano Peretti / Rakúsko, Viedeň

Nedeľa 11. september / 19.00
Paolo Oreni / Taliansko, Miláno

Nedeľa 18. september / 19.00
Vladimír Kopec / Slovensko, Nitra

Nitriansky komorný orchester ZOE / Slovensko, Nitra

Streda 21. september 2022 / 18:00

Svätá omša v predvečer sviatku sv. Emeráma, patróna katedrálneho chrámu, s diecéznym biskupom Mons. V. Judákom, pri ktorej zaznie Missa brevis ex E od nitrianskeho organistu Ignáca Alojza Hublera z pol. 19. storočia
nájdená v Diecéznom archíve v Nitre. Účinkuje Nitriansky komorný orchester a sólisti Hilda Gulyás – soprán, Angelika Zajícová – alt, István Hajdu – tenor, Tomáš Šelc – bas .

Nedeľa 25. september / 19.00
Thierry Mechler / Francúzsko, Cologne

Všetci sú srdečne pozvaní!