KBS spustila projekt denného zasielania myšlienok Svätého Otca – ponuka

Mesiac pred návštevou pápeža Františka na Slovensku, od 15. augusta 2021 Konferencia biskupov Slovenska (KBS) spustila projekt denného zasielania myšlienok a podnetov, ktorých autorom je Svätý Otec. Nadväzujú na evanjelium dňa. Myšlienky budú súčasťou obrázka, ktorý dostanú všetci prihlásení na e-mail. Zaregistrovať sa dá uvedením svojho mena a mailovej adrese na oficiálnej stránke prípravy www.navstevapapeza.sk (v časti Duchovná príprava – Myšlienky emailom). Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne sa pripraviť na návštevu Svätého Otca. Projekt zastrešuje Tlačová kancelária KBS. Myšlienky a fotografie vybral bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý zodpovedá za duchovnú prípravu návštevy pápeža Františka na Slovensku. Myšlienky graficky spracoval Ľubomír Valient z Považskej Bystrice. Projekt je súčasťou oficiálnej duchovnej prípravy na návštevu pápeža Františka na Slovensku.