Kňazi s nitrianskym biskupom na púti v Maďarsku

Počas týždňa Veľkonočnej oktávy putoval Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, spolu s 24 kňazmi svojej diecézy do Maďarska na miesta, ktoré sú historicky spojené s Nitrianskou diecézou. Navštívili benediktínske opátstvo Panonhalma a v Györi a Szekesfehervári sa pozdravili s diecéznymi biskupmi. Pomodlili sa pri hrobe Otakara Prochászku, biskupa svätého života, ktorý sa narodil v Nitre. Putovali taktiež na Tihany, do Zalaváru a Szombathely. Na záver svojej púte slávili sv. omšu v Bazilike Panny Márie v rakúskom Frauenkirchen. Púť bola pre všetkých účastníkov duchovným obohatením a zaiste napomohla i k utuženiu vzájomných vzťahov.
M. Šidlo
Foto: Peter Čiernik