Kňazská konferencia so Scottom Hahnom – pozvánka pre kňazov

Srdečne pozývame kňazov na KŇAZSKÚ KONFERENCIU so Scottom Hahnom a jeho manželkou Kimberly, ktorá sa uskutoční pod záštitou predsedu KBS Mons. Bernarda Bobera 19. júna 2023 v priestoroch Teologickej fakulty KU v Košiciach. Účastnícky poplatok činí 22 eur, v ktorom je  zahrnuté občerstvenie a spoločný obed.   

Scott Hahn má osobitne srdce pre kňazov a veľmi mu záleží na ich biblickej formácii. Pravidelne prednáša na kňazských konferenciách v Amerike a jeho blízky vzťah k tomuto duchovnému povolaniu je umocnený aj tým, že jeden z jeho synov je tiež katolíckym kňazom. Preto Vás, duchovní otcovia, pozývame aj v mene nášho vzácneho hosťa – príďte sa povzbudiť a načerpať vo svojej kňazskej službe, vo svojom povolaní! 

PROGRAM KONFERENCIE: 

9.30-10.00      Registrácia + Občerstvenie a káva 

10.00-10.15   Otvorenie, úvodný príhovor 

10.15-11:45   Prednáška a diskusia: Scott Hahn – Identita kňaza 

11.45-13:00   Obed

13:00-14:30   Prednáška a diskusia: Kimberly Hahn – Kňazstvo z pohľadu ženy a matky 

15:00-15:45   Sv. omša a ukončenie 

Registrácia vopred prostredníctvom online formuláraKňazská konferencia so Scottom Hahnom (typeform.com)

Prihlásiť sa je potrebné do 15. júna 2023.   

Parkovanie v areáli fakulty nebude možné, preto Vás prosíme o parkovanie v centre mesta alebo v Auparku. 

Preklad bude zabezpečený počas celého trvania konferencie. 

Viac informácií o návšteve Scotta Hahna na Slovensku nájdete na: www.scotthahn.sk  

Profesor Scott Hahn je bývalý presbyteriánsky pastor, konvertita a dnes svetoznámy katolícky biblista, teológ a spisovateľ. Od roku 1990 pôsobí na Františkánskej univerzite v Steubenville. So svojou manželkou Kimberly majú šesť detí. Je zakladateľom a prezidentom St. Paul Center, ktorého poslaním je študovať a vyučovať biblickú teológiu zo srdca Cirkvi. Je autorom mnohých biblických komentárov, kurzov a podcastov o Biblii, viere a Cirkvi. V slovenskom preklade vyšli napríklad jeho knihy: Baránkova večera; Otec, čo plní sľuby; Kto si, Mária?; či Naša Cesta do Katolíckej cirkvi; Je dôstojné a správne. 

Za organizačný tím

Viktória Žolnová