Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre má novú webstránku – pozvánka

Pri príležitosti Nedele Dobrého pastiera a dňa otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, seminaristi spustili novú internetovú stránku seminára. Jej úlohou je informovať o dianí v kňazskom seminári a na bohosloveckej fakulte, ale najmä chce poskytnúť informácie pre tých, ktorí uvažujú o kňazstve ako voľbe svojho životného povolania. Na stránke seminára je možné nájsť aj online formu seminárneho časopisu Gorazd. Pozývame k návšteve novej web stránky https://www.ksnr.sk/