Koledníci Dobrej noviny z diecézy sa stretli v Nitre

Koledníci Dobrej noviny z farností Nitrianskej diecézy sa v nedeľu 17. decembra 2019 zúčastnili v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade na vysielacej svätej omši, ktorú pri tejto príležitosti celebroval nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. Koledníkom sa v homílii prihovoril a ocenil ich za to, že sa počas Vianoc dokážu zriecť pohodlia domova a namiesto toho sa dokážu obetovať a prinášať Evanjelium ľuďom navôkol. Tí na svätú omšu priniesli aj obetné dary, ktorými boli čiapky, rukavice, ponožky a šály, z ktorých bude Komunita svätého Egídia vyrábať vianočné balíčky pre ľudí v núdzi. Na záver slávnosti udelil biskup Judák prítomným požehnanie ku koledníckej akcii. Skupinky detí a mladých ľudí budú počas vianočného obdobia ohlasovať zvesť o narodení Ježiša Krista v mestách a dedinách po celej Nitrianskej diecéze v záujme splnenia cieľa jubilejného 25. ročníka koledníckej akcie s mottom „Buďme požehnaním“, ktorým je pomoc diecéze Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Koledníci sa s otcom biskupom Viliamom Judákom mali možnosť stretnúť aj počas návštevy Adventného  mestečka na Nitrianskom hrade v neformálnej atmosfére.

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2 512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín. Koledovanie detí pod názvom Dobrá novina sa na Slovensku po prvý raz uskutočnilo pred Vianocami v roku 1995. skupinky detí a mladých ľudí ohlasovať zvesť o narodení Ježiša Krista v mestách a dedinách na celom Slovensku.Cieľom koledníckej zbierky Dobrá novina je okrem duchovného rozmeru aj získavanie finančných prostriedkov na rozvojové projekty v afrických krajinách.