Komunita Emanuel opäť zorganizovala stretnutie On je živý

20. februára 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (4. februára) Katolícka komunita Emanuel zorganizovala v dňoch 2. – 4. februára 2018 ďalší ročník medzinárodného stretnutia mladých s názvom On je živý. Priestory jedného z pavilónov agrokomplexu Národného výstaviska v Nitre zaplnilo viac ako tisíc účastníkov. Program pozostával zo svätej omše, z modlitieb, workshopov, prednášok, divadelného predstavenia. Hlavným hosťom podujatia bola teologička a autorka niekoľkých titulov duchovnej literatúry Kateřina Lachmanová. Jej prednášky sa týkali hlavnej témy celého stretnutia, prevzatej z Máriinho chválospevu: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). Veľké veci v Božích očiach, podľa jej slov, nie sú vždy totožné s tými, ktoré my ľudia za také považujeme. Či už v charizmatickom alebo vo všeobecne kresťanskom zmysle. Podčiarkla, že tá veľká vec, za ktorú Panna Mária chváli Pána, je to, že nosí pod srdcom Božieho Syna. A v tom nie sme si nepodobní. „Každý kresťan je tým Kristoforom, tým, v ktorého vnútri prebýva Najsvätejšia Trojica. A preto nemôžeme hovoriť, že Panna Mária, to je tá omilostená a jej robil Pán veľké veci a u mňa nič alebo len niečo veľmi malé. To podstatné, za čo ona chváli Pána, sa týka každého z nás a žiť z tohto tajomstva je úloha na celý život a môže priniesť veľké ovocie“, povedala teologička z Českej republiky.

Medzi účastníkov tohto víkendového stretnutia prišiel v nedeľu 4. februára aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Počas svätej omše, ktorej predsedal, prítomným pripomenul, že evanjelizovať je asi najťažšia úloha pre kresťana katolíka, pretože „kto evanjelizuje, kto akosi vychádza z toho radu, tak prináša svoju kožu na trh. Tie ironické poznámky v práci, v škole; tie rozličné poznámky na internetových stránkach. (…) A preto je potrebné, (…) aby sme sa nebáli ísť s hodnotami, o ktorých sme presvedčení, že sú dobré, že nás obohacujú, aj ďalej“, povedal hlavný celebrant. Vyzval všetkých účastníkov, aby ich bolo cítiť, keď sa vrátia do svojich farností. „Že vás aj toto stretnutie, váš život tejto charizmy obohacuje a že si to nenechávate pre seba“, dodal na konci svojho príhovoru po evanjeliu nitriansky biskup.

Miroslav Lyko

foto: Filip Lyko