Konal sa DOD v nitrianskom Kňazskom seminári

Nitra (11. mája) V sobotu 11. mája 2019 sa pre verejnosť otvorili brány Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Program sa začal svätou omšou v Katedrále-Bazilike svätého Emeráma, ktorú celebroval Mons. Marián Dragúň, rektor seminára. V príhovore po evanjeliu hovoril na tému slobody. Po bohoslužbe si prítomní mohli prezrieť priestory nitrianskeho seminára. Následne bol pre nich prichystaný obed. Potom sa zúčastnili na zábavnom programe z produkcie prvákov. Niesol sa v duchu známej relácie „Inkognito“, v ktorej sa snažili uhádnuť hostí, prezlečených za niektorého zo známych svätých. Následne hostia priblížili život a dielo svätca, za ktorého boli prezlečení. Medzi jednotlivými súťažnými kolami si prváci pripravili niekoľko zaujímavých úloh pre deti, ktoré prišli spolu so svojimi rodičmi. Na záver programu sa v miestnej kaplnke svätého Gorazda konala adorácia za nové duchovné povolania.

Kňazský seminár sv. Gorazda / Nitrianske biskupstvo