Koncert Musica Cordis – Hudbou k srdcu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre sa 14. septembra 2019 uskutočnil záverečný štvrtý koncert z cyklu Musica Cordis – Hudbou k srdcu. Koncert duchovným zamyslením zahájil nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ktorý okrem iného povedal: „Cirkev bola po stáročia úzko spätá s európskym kontinentom, kde sa na duchovnej tvári Európy podieľalo úsilie veľkých misionárov, svedectvo svätcov, mučeníkov a neúnavné pôsobenie rehoľníkov a duchovných pastierov.“ Mons. Judák upozornil aj na historický odkaz sv. Cyrila a Metoda, ktorých misia a evanjelizačné dielo priniesli oživenie viery a kultúry, ktoré spoluvytvárali kresťanskú Európu. V programe vystúpili Slovácky komorný orchester, The Gospel Family, sólista opery Slovenského národného divadla v Bratislave Gustáv Beláček. Predviedli koncert, v ktorom zazneli diela T. Albinoniho, M. Schneidera, L.V. Beethovena, A. Dvořáka, či tradicionály. Mimoriadny umelecký zážitok umocnila aj atmosféra starobylého katedrálneho chrámu a podujatie svojim aplauzom ocenili aj prítomní účastníci a návštevníci. Cieľom projektu cyklu Musica cordis – Hudbou k srdcu bolo prostredníctvom hudby a spevu cez odkaz sv. Cyrila a Metoda prepojiť významné pútnické miesta na oboch stranách československej hranice – Velehrad, Svatý Hostýn, Nitru a Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov pri Ladcoch. Organizátori tak chceli hudbou a slovom otvoriť diskusiu o problémoch súčasnosti a ponúknuť konkrétny smer ochrany kresťanských hodnôt v stredoeurópskom regióne. Záštitu nad podujatím prevzali ministerstvá kultúry ČR a SR, veľvyslanci oboch krajín Peter Weiss a Tomáš Tuhý, predsedovia samosprávnych krajov Milan Belica a Jaroslav Baška a hajtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek. Na jednotlivých koncertoch sa zúčastnila široká verejnosť ako aj hostia z rôznych úrovní a oblastí spoločenského života. Počas prvého koncertu bolo podpísané Posolstvo, ktoré na každom koncerte predniesol prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Ján Všetečka, jeden z ideových tvorcov projektu. Projekt sa nestal len odkazom a upozornením na tradíciu sv. Cyrila a Metoda, ale ukázal cestu a cieľ, ako znovu uchopiť vlastné kresťanské korene a vyzvať k jednote a spájaniu v dnešnej rozdelenej Európe. Projekt bol v roku 2019 zrealizovaný vďaka podpore subjektov súkromného a štátneho charakteru, Katolíckej Cirkvi a samospráv z oboch krajín. Na rok 2020 pripravujú organizátori ďalší cyklus, ktorý bude venovaný 100. výročiu narodenia sv. Jána Pavla II. pápeža a 350. výročia úmrtia učiteľa národov Jána Ámosa Komenského.