Koncert Nitrianskeho komorného orchestra ZOE v Močenku – povánka

Vo farskom kostole sv. Klimenta v Močenku sa dňa  13. novembra 2022  o 15,30 hod. uskutoční koncert Nitrianskeho komorného orchestra ZOE.  V programe zaznejú skladby Josepha Haydna  Koncert F dur, Hob XVIII:7 Moderato – Adagio – Presto, Domenica Zipoliho Versetti e canzona do maggiore, Wolfganga A. Mozarta Chrámová sonáta C dur, KV 328, Giovanniho Morandiho Allegro vivace, W. A. Mozarta Chrámová sonáta C dur, KV 336, Johna Stanleyho Koncert č. 4 c mol, Op. 10 Vivace – Andante affetuoso – Presto. Na organe hrá katedrálny regenschori Vladimír Kopec. Vstupné dobrovoľné. Všetci sú srdečne pozvaní!