Koncert Scholy cantorum Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre – pozvánka

Ďakovný koncert Scholy cantorum Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre sa uskutoční 14. mája 2023 o 16,30 hod v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre. Koncertom sa chcú bohoslovci poďakovať všetkým, ktorí ich sprevádzajú na ceste povolania a myslia na nás v modlitbách.